אישורים

אישורים של עמותת אופק לחיים לזכרו של אופק טאוב ז"ל. אישור סעיף לקבלת תרומות עד שנת , מטרות העמותה,  אישור ניהול חשבון בנק ואישור ניהול תקין לשנת 2020

בנוסף ניתן להיכנס  לעמוד העמותה באתר גיידסטאר – עמותת אופק חזרה לחיים– גיידסטאר 

אישור סעיף 46 לעמותה בתוקף עד 31/12/2025

אישור בנק מזרחי לקיום החשבון

שינוי שם העמותה- אופק לחיים לזכרו של אופק טאוב ז"ל

מטרות עמותת אופק לחיים 1

מטרות עמותת אופק לחיים 2

אישור ניהול תקין 2023

אישור ניהול תקין 2022

אישור ניהול תקין 2021

המלצה משרד הבריאות 1

המלצה משרד הבריאות 2