קידום חקיקה בתחומי הבריאות והרווחה

auction

הפעלת קליניקה משפטית – פרויקט אופק למשפט

נתונים ומספרים:

1.מנתוני הנהלת בתי המשפט עולה כי בשנים 2010-2016 הוגשו בסך-הכל 10,694 תביעות על רשלנות רפואית בישראל.
2.מנתוני משרד הבריאות ומשרד האוצר עולה כי בשנים 2005-2015 הוגשו 8,372 תביעות בגין רשלנות רפואית כנגד המוסדות הרפואיים הממשלתיים בלבד.
3.מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנים 2005-2014 , ייתכן שהייתה רשלנות רפואית ב- 1,892 מקרי פטירה מתוכם, כ- 29% מקרים בהם מדובר בסיבת מוות יסודית.
4.בשנים 2016-2005 התקבלו במשרד הבריאות 3,646 דיווחים על אירועים מחייבי דיווח, כאשר בשנים האמורות חלה עלייה של למעלה מפי 2.5 במספר הדיווחים על אירועים מיוחדים מחייבי הדיווח שהגיעו לידי המשרד: מ- 190 דיווחים בשנת 2005 ל- 511 דיווחים בשנת 2016.
5.

בשנים 2016-2005 התקבלו במשרד הבריאות גם 56,122 דיווחים על פטירות מיוחדות. בשנים 2012-2016 הועברו למשרד הבריאות 2,000 דיווחים על אירועים מחייבי דיווח ו- 20,098 דיווחים על פטירות מיוחדות.
בשנים אלה הועברו לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים לכל הפחות 4,977 לא כולל שנת 2013 תלונות בהם התעורר חשד לרשלנות רפואית והוא הקים 163 ועדות בדיקה לשם בדיקת תלונות אלה.

רקע:
טעויות באבחון ובטיפול רפואי, הגורמות נזקים למטופלים והמתרחשות הן בבתי החולים והן במוסדות רפואיים בקהילה, הן אחד האתגרים הניצבים בפני מערכות הבריאות ברחבי העולם.

על-פי הערכות, טעויות כתוצאה מפעילות רפואית הן סיבת המוות השלישית בארצות-הברית, האחראית למותם של כ- 251 אלף איש בשנה בממוצע.

עמותת אופק לקחה לעצמה למטרה לסייע בהגברת הבטיחות בבתי החולים והגדלת אמון הציבור על מנת למנוע מקרי רשלנות רפואית באמצעות הדרכה והסברה בבתי החולים.

על-פי הערכות, טעויות כתוצאה מפעילות רפואית הן סיבת המוות השלישית בארצות-הברית, האחראית למותם של כ- 251 אלף איש בשנה בממוצע.

מטרות הפרוייקט הן:

1. קידום חקיקה ותקנות באופן מסיבי ומשמעותי בתחומי הבריאות.
2. סיוע למשפחות בניהול תביעות רשלנות רפואית.  הליווי יתבצע ללא תמורה.  המשפחות יתבקשו (לא יחוייבו) לתרום חלק מהסכום שיתקבל על פי בחירתם לעמותה.
3. סיוע למשפחות של נפגעים בהקמת ועדות בדיקה ע"י משרד הבריאות.
4. ניהול מאבקים ציבוריים ליצירת שינויים במערכת הבריאות.

בשלב ב' נקים קרן שתסייע במימון חוות דעת למשפחות נזקקות שחוו רשלנות רפואית.
אנו מאמינים ויודעים כי פרויקט זה יציל חיים והינו בעל חשיבות כלכלית ערכית וחברתית מן המעלה הראשונה.

לפנייה לקליניקה ומשלוח הצעות חוק ותקנות לקידום אנא מלאו פרטים