רקע

טעויות רפואיות גורמות למקרי מוות, אך גם במקרים קטלניים פחות, הן עלולות לגרום לנזקים חמורים, חמורים ואף קבועים לחולה, לעלייה בימי האשפוז, ועלויות ניכרות למערכת הבריאות.

מיזם 'שותפים לחיים' מטעם משרד הבריאות בשיתוף פעולה עם עמותת 'אופק-חזרה לחיים' נוסד במטרה להפגיש נפגעי טעות רפואית עם צוותים מטפלים כדי לעודד דו-שיח בנושא. המיזם, הכולל סדנאות, נוסד מתוך הבנה שיש יסוד עמוק במפגש בין נפגע ופוגע. הדבר הוכח בספרות העוסקת בפיוס ובצדק מאחה ובוודאי במערכת הבריאות בה לא הייתה כל כוונה לפגוע.

 בשונה מהתפיסות הרגילות של צדק מעניש, בצדק מאחה הנזק מוגדר לא במונחים של עבירה על חוק אלא במונחים  של פגיעה באדם אחר. צדק מאחה מבוסס על הקשבה וענין בהבנה הדדית. הנזק מוגדר מנקודת המבט של הנפגע. הודאה באחריות וחרטה מצד הפוגע הם תנאי לתהליך.

 

מטרות הפרויקט

  • העלאת המודעות לביצוע גילוי נאות באמצעות מפגש בלתי אמצעי בין מטופלים למטופלים נפגעי טעות בטיפול הרפואי.
  • בחינת הגורמים המשפיעים על הנכונות לביצוע גילוי נאות
  • בחינת נכונות הנהלות המוסדות הרפואיים למסד מדיניות בנושא של שקיפות וגילוי נאות לאחר טעות בטיפול הרפואי.

שיטה

ביצוע 10 סדנאות במוסדות הרפואיים בהן הציגו מטופלים את חוויתם בעקבות טעות בטיפול הרפואי. הסדנאות מלוות בתצפיות של אנתרופולוגית רפואית ובשאלוני עמדות בפתיחת הסדנה ובסיכומה. המידע מנותח בשיטות איכותנית פנומנולוגית.

תוצאות

המושג המרכזי שעלה בסדנאות הוא שקיפות במספר מובנים: שקיפות מול המטופל (באופן גלוי ופתוח, ככלי המאפשר הקשבה והבעת חמלה), שקיפות כחלק ממקצוענות (באמצעות ביצוע תחקיר כן ואמיתי הכולל הפקת לקחים) ומקצוענות (כערך מוסרי בעל השלכות למטפל ולמטופל המצריכות ליווי רגשי לשני הצדדים), שקיפות והשיח המדיקולגלי (שקיפות היא חלק ממקצוענות ארגונית אך קיים מתח בין המערכת המשפטית לרפואית), חשש מפני השלכות הדיווח והכמיהה לתמיכה מצד הממונים.

מניתוח השאלונים ( 88 לפני הסדנה ו 110- לאחריה) עלה כי 95% מהמשתתפים הסכימו עם ערך השקיפות במידה רבה עד מאוד. לעומת זאת טענו הנשאלים שאחרים במוסד נוהגים בשקיפות ב- 52% מהמקרים. 80% מהנשאלים סברו שהתרבות הארגונית וההנהלה מאפשרות שקיפות בעקבות טעות.

מסקנות

מניתוח התוצאות עולה כי הסדנאות הצליחו לעורר שיח כנה ומעמיק בנושאים של גילוי נאות למטופלים ולעיתים הזדהות והכנה ש"אנחנו באותו צד", כמו גם ההבנה שגילוי נאות מהווה חלק אינטגרלי ממקצועיות ומקצוענות. המלצות להמשך כוללות פיתוח תכנית תמיכה בצוות שהיה מעורב בטעות, פיתוח נהלים לגבי גילוי נאות והקמת צוות מלווה לסיטואציות של גילוי נאות.80% מהנשאלים סברו שהתרבות הארגונית וההנהלה מאפשרות שקיפות בעקבות טעות.

שותפים לחיים למניעת טעויות רפואית
טעויות רפואיות
טעויות רפואיות