קריאה למשרד הבריאות להתנער ממסקנות הועדה לתעדוף חולים בתקופת קורונה

הצטרפנו לדרישה של עשרות ארגונים חברתיים הקוראים ל משרד הבריאות ולשר ומנכ"ל משרדו, לדחות את מסקנות הוועדה לתעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה.
על פי מסקנת הועדה, במקרה של החמרה במצב תינתן עדיפות נמוכה בסיוע לאנשים עם מוגבלויות.
במיוחד עכשיו, היחס לאנשים עם מוגבלויות חייב להיות שוויוני ומכבד ולא ניתן לקולות כאלו להפוך להרים את ראשן.

למכתב המלא