עשר כללי בטיחות למטופל ומניעת טעויות רפואיות. מדריך מיוחד שהוצאנו לאור משבר הקורונה.
אנו קוראים למטופלים ובני משפחותיהם: "במיוחד עכשיו, שומרים על בטיחות המטופל".

כללי בטיחות המטופל