מקדמים חקיקה

חוק חדש של עמותת אופק יחייב מוסדות רפואיים למסור לחולים את הרשומות הרפואיות.