במסגרת חוק ההסדרים הועברו חצי מיליון שקלים לסעיף בטיחות הטיפול ומניעת רשלנות רפואית במשרד הבריאות. הסכום מתווסף לתקציב שהוקצה לנושא ובכך למעשה הוכפל התקציב למטרה זו

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2022 שאושר לפני שלושה חודשים, השבוע הועברו חצי מיליון שקלים לסעיף בטיחות הטיפול ומניעת רשלנות רפואית למימוש משרד הבריאות.

התקציב הגיע כחלק מהכספים הקואליציוניים של ח"כ עידית סילמן, והסכום מתווסף ל-700 אלף השקלים שהוקצו לנושא – ובכך למעשה הוכפל התקציב למטרה זו.

את המהלך יזם יו"ר עמותת "אופק- חזרה לחיים"- המטפלת במניעת רשלנות רפואית ושיפור מערכת הבריאות, עמיעד טאוב, בשיתוף יו"ר הקואליציה ויו"ר וועדת בריאות בכנסת, חה"כ עידית סילמן. מטרת הסעיף התקציבי לאשר הכשרות לצוותים הרפואיים, לפיתוחים בנושא, להעלאת מודעות ולפיקוח. עמיעד טאוב מקדיש את זמנו ומרצו על מנת להוביל שינוי בתחום בטיחות הטיפול ומניעת רשלנות רפואית, פיתח יחד עם משרד הבריאות תוכנת לומדה דיגיטלית שמאפשרת הכשרה ומחקר למספר רב יותר של רופאים אחיות ואנשי צוותים רפואיים.

 

צעד ראשון בלקיחת אחריות על חיי הנפגעים

"אלפי חולים ומטופלים בבתי החולים נפטרים מידי שנה כתוצאה מרשלנות וטעויות רפואיות ואנו מחוייבים לעסוק יותר במניעה ופחות בכיבוי שריפות", אמר. "כיו"ר בהתנדבות של עמותת אופק חזרה לחיים אנו מפעילים יחד עם המערך לבטיחות הטיפול במשרד הבריאות את הפרוייקט 'שותפים לחיים' המעניק הכשרה לצוותים הרפואיים בבתי החולים ברחבי הארץ להגברת הבטיחות ולגילוי נאות לחולים. אני מודה לחה"כ סילמן על הכפלת התקציב למטרה חשובה זו. זהו צעד ראשון מיני רבים בלקיחת אחריות על חיי אלפי הנפגעים מרשלנות וטעויות רפואיות מידי שנה".