זהירות- שמות של רופאים ורופאות אחים ואחיות שמומלץ להיזהר מהם

האח יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

לפתוח עמוד לכל שם 
קישורים ואסמכתאןת 
כתבות בתקשורת 

ד''ר יובל וייס

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

פרופסור עוז שפירא\עז שפירא

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

האחות ג'נט מאיר

הואשמה ברשלנות חמורה במילוי תפקידה

 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן 

יצחק קרא\איציק קרא ממודיעין

עובד כיום בארגון הצלה במודיעין 
הוגשה נגדו קובלנה חמורה במשרד הבריאות לפרטים נוספים עדויות ומסמכים לחצו כאן