התנגדות חריפה למסמך המפלה אנשים עם מוגבלויות

עמותת “אופק – חזרה לחיים” בהתנגדות חריפה לנייר העמדה המזעזע והמפלה, אנשים עם מוגבליות, של הוועדה המשותפת למועצה הלאומית לביואתיקה, לשכת האתיקה של הר”י ומשרד הבריאות.

על פי החלטת הוועדה, במקרה של החמרה במצב תינתן עדיפות נמוכה בסיוע לאנשים עם מוגבלויות.

שבוע שעבר פרסם משרד הבריאות נייר עמדה לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה, ניר המפלה באופן בוטה אנשים עם מוגבלויות.
על פי המסמך חולה בדרגה 1 (מוגבלות קלה) יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.

לחולה בדרגות 2 (חולה שלא מסוגל לעבוד)
ו-3 (חולה המרותק לכיסא גלגלים) יוקצו משאבים בעדיפות נמוכה יותר בהתאמה.
ולחולה בדרגה 4 יוקצו משאבים רק במקרים חריגים.

לכן פנינו במכתב רשמי לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בדרישה לבטל את המסמך:

הנדון: תגובה לנייר העמדה "תעדוף חולים קשים בתקופת מגיפת הקורונה" המפלה אנשים עם מוגבלות פיזית

 

"חביב אדם שנברא בצלם" גם אם הוא אדם עם מוגבלויות.

בשבוע שעבר פורסם נייר עמדה מזעזע שמוטב ולא היה יוצא לאווירהעולם
בנוגע להתייחסות לחולים ואנשים עם מוגבלויות בתקופת מגפת הקורונה.

על פי המסמך אשר הוגש על ידי ועדה משותפת למועצה הלאומית לביואתיקה,

לשכת האתיקה של הר"י ומשרד הבריאות במקרה של .החמרה במצב תינתן עדיפות נמוכה בסיוע לאנשים עם מוגבלויות.

מסמך זה המנוגד לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות מהווה

שבר ערכי ומוסרי המנוגד לכל אורח החיים היהודי ולמסורתיות של מדינת ישראל ומהווה אפליה בוטה בחסות המדינה.

מעבר לסכנה המידית לאנשים עם מוגבלויות במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורנה.

זו הבאה ידי ביטוי גם בהחזרתם של ילדים בעלי מערכת חיסונית חלשה למערכת החינוך ללא מיגון נאות.

מחזיר המסמך את מדינת ישראל שנים אחורה ואף עלול לעורר דעות קדומות וסטנדרט טיפול מפלה לאנשים מוגבלות.

לא בכדי תקף את עצם קיומו של המכתב גם מר אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלת במשרד המשפטים:

 

"אני קורא ולא מאמין, זהו מסמך שנגוע בכל ההמלצות שלו בהפליה קשה כלפי אנשים עם מוגבלות.

ניר שקובע כי מצבם התפקודי, יכולת ניידותם והיותם "מרותקים למיטה או לכסא" 

ואפילו "יכולתם לעבוד" הם אלו שיהיו הקריטריונים לניקוד בסדר הקדימות והתיעדוף לקבלת טיפול רפואי.  

הפליה זו הינה מנוגדת לכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לחיים מלאים ושוויוניים מתוך הכרה בערך האדם שנברא בצלם.

כמו גם מנוגדת לאמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות אשר אושררה
.על ידי מדינת ישראל בשנת 2012 וקובעת את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיים"

שהיחס לאנשים עם מוגבלויות, חייב להיות שוויוני ומכבד.

לפי כך המלצות המסמך, המתעדפות את חיי האדם על פי מסוגלותו של אדם לעבוד (תרומה פרקטית) .
מעמידות בידי הרופאים את הדילמה הבלתי אפשרית בקבלת ההחלטה אם להעניק לו חיים.

הייתכן שלמחבלי חמאס תהיה עדיפות על אדם שנולד עם תסמונת גנטית .
לוחם בריא הצמוד לכסא גלגלים בשל שירותו הצבאי
או ללחומת אש שנכוותה במהלך שירותה למען המדינה והעם?

הצמדת "ערך" לחיי אדם על סמך תפקודו או מוגבלותו היא גישה שחלפה מן העולם
והוחלפה בגישה חברתית המכבדת אדם באשר הוא אדם.

עמותת אופק חזרה לחיים המלווה ותומכת במשפחות לאחר משבר רפואי .

בשיפור מערכת הבריאות ובהורים לילדים עם מוגבלות קוראת לך  אדוני ראש הממשלה.

לבטל לאלתר את ההמלצות משרד הבריאות הפוגעות בכבוד האדם,
בזכות לחיים ובערך האדם באשר הוא אדם.

ככל ויעלה הצורך ובמידה והמלצות אלו יאושרו ע"י משרד הבריאות ויהפכו להנחיות מעשיות לצוותים הרפואיים,

נפנה לערכאות משפטיות במטרה לגרום לכיבוד ואכיפת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.