אישורים

אישור סעיף 46 לעמותה עד דצמבר 2022

אישור בנק מזרחי לקיום החשבון

אישור ניהול תקין 2020