אישורים

אישורים של עמותת אופק חזרה לחיים. אישור סעיף לקבלת תרומות עד שנת , אישור ניהול חשבון בנק ואישור ניהול תקין לשנת 2020

בנוסף ניתן להיכנס  לעמוד העמותה באתר גיידסטאר – עמותת אופק חזרה לחיים– גיידסטאר 

אישור סעיף 46 לעמותה עד דצמבר 2022

אישור בנק מזרחי לקיום החשבון

אישור ניהול תקין 2022

אישור ניהול תקין 2021