אישורים

אישור סעיף 46 לעמותה

אישור בנק מזרחי לקיום החשבון

אישור ניהול תקין 2018